Có nên viết blog không? Viết blog để làm gì

Có nên viết blog không? Viết blog để làm gì

Đây là khái niệm rất mới đối với mình. Mi cũng từng có thắc mắc: Blog là gì? Viết blog để làm gì? Blog có thực sự đem lại thu nhập cao không? Những câu hỏi này đều là câu hỏi chính đáng. Đặc biệt với những người chưa từng biết đến nghề này hoặc đang làm một công việc...